Vi har været så heldig og bidrage til udvikling af vedvarende grøn energi.

Vi har nemlig lavet denne rustfri beholder som skal bruges indenfor udviklingen af atomkraft. Beholderen er lavet i 5mm rustfri.

Og delt op i flere sektioner hvilket stillede store krav til kvaliteten da den skulle være væske og gas tæt. vi har bukket emnerne samt svejst det sammen med tig.

 

Der er flere fordele ved atomkraft med saltvand.

Smeltet salt med opløst uran er flydende brændstof Det er let at rense, og man kan i en smeltet salt-reaktor køre med samme brændsel i meget længere tid, end man kan med de gamle uran-reaktorer. Med andre ord udnytter man energien fra uran langt mere effektivt og efterlader derfor også langt mindre affald.

En smeltet salt-reaktor kører ved lavt tryk Det betyder, at risikoen for at få spredt radioaktivt materiale ved for eksempel en eksplosion er meget lille. Lavt tryk giver også mindre behov for at afskærme reaktoren fra omgivelserne. Det gør den billigere at bygge.

Det radioaktive materiale er bundet i saltet Salten reagerer med de radioaktive stoffer, som bliver til nye salte. Skulle uheldet ske, vil det smeltede salt med uran blive opsamlet i en beholder, hvor det bliver kølet ned. Det forhindrer, at radioaktivitet kan blive sendt rundt i verden med vinden, som det skete efter Tjernobyl-ulykken.

En smeltet salt-reaktor kan køre ved højere temperatur end de gamle reaktorer Det lyder måske farligt, men det betyder i virkeligheden, at man får mere strøm ud af det samme brændsel. Det gør det endda muligt, at reaktoren ud over strøm kan levere fjernvarme til boliger eller varme til industrien som erstatning for fossile brændsler.

Den høje varme gør det lettere at lave brint Brint kan potentielt være med til at skubbe fossile brændstoffer ud. En smeltet salt-reaktor åbner på den måde for nye muligheder rent teknologisk.