Hos Andersens Steel Company er vi ekstra kreative, når vores kunder har brug for det.

Det ses blandt ved denne opgave, som lød på klargøring af montering af et procesanlæg til rensning af gødningsvand inde i containeren. Igennem sparring og brainstorming fik vi lavet en enkelt løsning, som både sparede tid for os og kunden.

Det blev til udtag med studser, der gjorde det muligt at føre rør ind og gennem containeren.

Til det brugte vi en rustfri plade, der var bukket op og tigsvejst sammen. Udtagene til rørføringen blev CO2-svejst i containeren.
Løsningen gjorde containeren mobil og den kan derfor flyttes rundt i hele verden, hvis det er det, der er brug for.

Lige nu køres der også forsøg med vand fra sygehuse, hvor medicinrester skal sorteres fra. Det er et meget spændende forløb at følge med i.